Ознайомлення з наказом про оголошення догани працівника, який захворів

19 травня 2016
8188
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Відповідає Ірина Житкова, головний редактор MCFR: Кадри, член Експертної ради системи «Expertus: Кадри»

Відповідно до статті 147 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

  • догана;
  • звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну може бути передбачено для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Згідно зі статтею 148 КЗпП дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець) безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного стягнення із зазначенням мотивів його застосування оголошується (повідомляється) працівнику під підпис у триденний строк (п. 31 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань від 20.07.1984 № 213; далі — Правила № 213).

До відома: трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил (ч. 1 ст. 142 КЗпП).

Наразі в Україні діють Правила № 213 на підставі Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» 12.09.1991 № 1545-XII

Оскільки працівника не було у триденний строк ознайомлено з наказом про притягнення до дисциплінарної відповідальності, порушення цієї норми може призвести до того, що працівник у судовому порядку оскаржить порядок застосування дисциплінарного стягнення.

Аби запобігти такому можливому розвитку подій, пропонуємо на підставі пункту 31 Правил № 213 скасувати наказ про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, а у день виходу працівника на роботу — знову видати наказ про оголошення догани.

Увага: до місячного строку застосування дисциплінарного стягнення, відлік якого розпочався 23.01.2015, не зараховується період тимчасової непрацездатності працівника.

Порада: Не виключено, що після того, як працівник приступить до роботи, він відмовиться ознайомлюватися з наказом про оголошення догани, тому ознайомлюйте його з наказом при свідках. У разі відмови працівника зачитайте наказ вголос, про що складіть відповідний акт.