Участь кадрової служби у складанні Звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна)

27 вересня 2016
1997
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Форму державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» затверджено наказом Держстату від 21.07.2015 № 172 (далі — Наказ № 172).

Подання звіту 1-ПВ (місячна) не залежить від кількості працівників. Необхідність його подання визначає безпосередньо орган статистики, про що повідомляє підприємство, вибране для спостереження.

Відповідно до Наказу № 172, подається цей звіт юридичними особами, відокремленими підрозділами юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики, до територіального органу Держстату не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом. Оскільки форма звіту № 1-ПВ в основному містить інформацію, якою володіє бухгалтерська служба, а відтак лише вона може нести відповідальність за її достовірність, то цей звіт не можна назвати «кадровим». Однак кадрова служба бере участь у його складанні, а саме надає інформацію щодо:

  • середньооблікової кількості штатних працівників, осіб (код рядка 1040);
  • надання пояснення щодо обчислення середньооблікової кількості штатних працівників.

Середньооблікова кількість штатних працівників розраховується відповідно до пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держстату від 28.09.2005 № 286 , в якому міститься докладна інструкція щодо обчислення цього показника з наведенням прикладів найпоширеніших ситуацій. При обчисленні зазначеного показника враховуються всі категорії штатних працівників, окрім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (п. 2.3 Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», роз’яснення Держстату від 21.07.2015 № 17.4-12/7).

Якщо відхилення середньооблікової кількості штатних працівників становить більше 25% порівняно з попереднім періодом, у звіті надається пояснення причин такого відхилення.