Праця у зоні відчуження: якої тривалості буде щорічна відпустка

4 жовтня 2016
708
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Працівникам, які фактично працюють у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, надається щорічна відпустка тривалістю 44 календарних дні (к. д.). Із них 20 к. д. (44 к. д. - 24 к. д.) оплачуються за рахунок державного бюджету.

Щорічна основна відпустка

Щорічна відпустка працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території радіоактивного забруднення, зокрема зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, надається тривалістю 44 к. д. Загальна тривалість відпустки не має перевищувати 56 к. д. Вона надається пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу (ст. 47 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII; далі — Закон № 796).

Оплата «чорнобильських» відпусток

Фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією Закону № 796, здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством (ст. 63 Закону № 796).

Так, оплата різниці між тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до статті 47 Закону № 796, та тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР або інших законів громадянам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території зон радіоактивного забруднення, проводиться центрами по нарахуванню і виплаті соціальних допомог, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (окрім мм. Києва та Севастополя) рад (далі — уповноважений орган) за місцем реєстрації громадян (п. 4.10 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 20.09.2005 № 936).

Отже, при наданні працівнику, що постійно працює в зоні відчуження, щорічної основної відпустки тривалістю 44 к. д.: частину цієї відпустки (24 к. д.) оплачує роботодавець, а частину (20 к. д.) — уповноважений орган.

Відповідальність роботодавця за порушення законодавства про гарантії працівникам-«чорнобильцям»

Особи, винні в порушенні вимог Закону № 796, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність, установлену законодавством України (ст. 64 Закону № 796).

До того ж громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право захищати у відповідних державних, судових органах свої законні інтереси та інтереси своїх дітей (ст. 70 Закону № 796).

Отже, у разі порушення законних інтересів (наприклад, ненадання відпустки тривалістю, передбаченою Законом № 796) працівник, що працює на території радіоактивного забруднення, має право звернутись до суду, який визначить ступінь відповідальності роботодавця.