Матеріальна відповідальність працівників

23 липня 2021
За шкоду, заподіяну підприємству, працівники несуть відповідальність, зокрема і матеріальну. Якщо між працівником та підприємством укладено договір про повну матеріальну відповідальність, то розмір відшкодування повинен бути в повному обсязі
102092 0 1 хвилина
19 травня 2021
За ущерб, причиненный предприятию, работники несут ответственность, включая и материальную. Если между работником и предприятием заключен договор о полной материальной ответственности, то размер возмещения должен быть в полном объеме.
13664 0 1 хвилина
23 жовтня 2020
Многим известна поговорка: «Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам». Однако в бизнесе придерживаться этого принципа практически невозможно. Следовательно, возникает необходимость применения наемного труда.
4337 0 9 хвилин
4 квітня 2019
Загальна сума штрафів за результатами інспекційних перевірок у сфері праці становить понад 1,6 млрд грн. На що звернути увагу кадровику, щоб запобігти матеріальній, кримінальній та адміністративній відповідальності
5205 0 1 хвилина
13 липня 2017
Серед інших видів матеріальної відповідальності працівників, зокрема — повної, обмеженої, колективної, передбачено і підвищену матеріальну відповідальність.
3071 0 2 хвилини
12 травня 2017
Особливою рисою матеріальної відповідальності, що виникає під час трудового процесу, є її взаємний характер. Залежно від того, хто зі сторін трудового договору допустив порушення, той і підлягає притягненню до матеріальної відповідальності. І працівник, і роботодавець повинні пам’ятати про заходи впливу, які можуть бути застосовані відносно них за їх неправомірні дії або бездіяльність.
1975 0 2 хвилини
13 квітня 2017
Письменные договоры о полной материальной ответственности организация может заключить с работниками (достигшими 18-летнего возраста), занимающими должности или выполняющими работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных им ценностей.
1169 0 1 хвилина
Письмові договори про повну матеріальну відповідальність організація може укласти з працівниками (що досягли 18-річного віку), які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей.
10436 0 1 хвилина
15 березня 2017
На законодательном уровне определен перечень должностей, занимая которые, с работником будет заключен договор о полной материальной ответственности.
1668 0 1 хвилина
На законодавчому рівні визначено перелік посад, обіймаючи які, із працівником буде укладено договір про повну матеріальну відповідальність.
8283 0 2 хвилини
28 лютого 2017
Типовий договір про колективну матеріальну відповідальність затверджено наказом Мінпраці «Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність» від 12.05.1996 № 43.
720 0 1 хвилина
У разі якщо виконання роботи, яка передбачає покладення матеріальної відповідальності, вимагає залучення не одного, а декількох працівників, застосовується колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
3207 0 1 хвилина
Укладаючи трудовий договір з підприємством, на деяких працівників покладається матеріальна відповідальність. Тобто такі працівники зобов’язані дбайливо ставитися до матеріальних цінностей підприємства, які їм підпорядковані, дбати про їх цілісність та не допускати їх пошкодження.
1033 0 1 хвилина
23 лютого 2017
Однією із важливих умов виконання покладених на працівника обов’язків — якість виконання та дбайливе ставлення до майна роботодавця. Якщо ж у процесі виконання трудових обов’язків було заподіяно шкоду підприємству, працівник нестиме матеріальну відповідальність.
3544 0 3 хвилини
21 лютого 2017
Працівники зобов’язані нести матеріальну відповідальність за заподіяну підприємству шкоду, гарантії щодо якої визначені Главою ІX КЗпП. Законодавством передбачено покладення на працівників обмеженої та повної матеріальної відповідальності. Про останню і йтиметься далі.
7090 0 1 хвилина
31 березня 2022
Така допомога буде здійснюватися додатково до виплат, які проводяться за державними програмами, зокрема додатково до виплати внутрішньо переміщеним особам на проживання.
6435 0 1 хвилина
22 березня 2022
Необхідно звертати увагу, звідки надійшла інформація про нарахування фінансової допомоги, та в жодному разі не переходити за невідомими посиланнями.
2665 0 1 хвилина
10 червня 2020
Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок невиконання своїх трудових обов’язків
8573 0 3 хвилини
21 травня 2020
Якщо хоч одна з умов не виконується, притягнути працівника до матвідповідальності неможливо.
5087 0 1 хвилина
12 серпня 2016
Уряд планує оподатковувати індивідуальну діяльність громадян без реєстрації ФОП
392 0 1 хвилина
19 травня 2020
Чи можна укласти договір про матеріальну відповідальність із зовнішнім сумісником?
1041 0 1 хвилина
10 серпня 2018
Чи можна покласти матеріальну відповідальність на працівника, якому встановлено випробний строк?
1308 0 1 хвилина
14 березня 2018
Матеріально-відповідальний працівник пішов у відпустку, під час якої виїхав за кордон на шість місяців. Чи можна звільнити цього працівника за прогул?
1754 0 1 хвилина