Відрядження працівника

Скачати ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ

Що таке службове відрядження?

Службове відрядження — поїздка працівника за розпорядженням керівника установи на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю організації).

На законодавчому рівні порядок відрядження (направлення, вибуття, повернення, обсяг гарантій і компенсацій, документування) ґрунтовно визначено лише установ, які повністю або частково фінансуються із державного бюджету. Відповідну нормативну базу становлять, зокрема:

У статті 121 Кодексу законів про працю України (КЗпП) викладено лише загальні настанови щодо гарантій і компенсацій при службових відрядженнях.

Строк відрядження

Постановою № 98 визначено максимальні строки відрядження працівників.

Строк відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон — 60 календарних днів, окрім випадків, зазначених в абзацах 2-10 пункту 6 Постанови № 98. Детально про ці випаки — у ТАБЛИЦІ ➤

Положення про відрядження

Підприємства недержавної форми власності самостійно регулюють питання, пов’язані з організацією відрядження.

Для цього має бути створений відповідний документ — Положення про службові відрядження працівників.

Оформлення відрядження

Направляє працівників у відрядження керівник або його заступник. Підставою для направлення може слугувати:

  • лист-запрошення про направлення працівників на навчання для підвищення кваліфікації;
  • доповідна записка посадової особи підприємства про направлення у відрядження.

Відтак керівник видає наказ про направлення працівника у відрядження. У такому наказі має бути зазначено:

  • пункту призначення;
  • найменування організації, куди відряджено працівника;
  • строку й мети відрядження (п. 1 розд. ІІ Інструкції № 59).

 

13 липня 2022
Направляючи працівника у відрядження, видайте відповідний наказ. Правильно оформити документ, допоможуть настанови експерта та зразок наказу на відрядження за ДСТУ.
111251 0 1 хвилина
16 червня 2022
Направлення у відрядження хоч і не нове завдання для кадровиків, але багато хто вперше зіштовхнеться з відрядженням працівника-дистанційника, працівника, який перебуває у простої. А дехто має направити у відрядження працівника, який перебуває за кордоном. Щоб не заплутатися у процедурах, дотримуйтеся підказок експерта.
2930 0 2 хвилини
23 лютого 2022
Якщо напередодні відрядження працівник, наприклад захворів, а вам необхідно підготувати наказ про скасування відрядження, скористайтеся експертним зразком. Документ оформлений за вимогами нацстандарту ДСТУ 4163:2020.
9644 0 1 хвилина
9 серпня 2021
Директор в командировке, а на предприятии постоянно возникают проблемы и задачи, требующие оперативного решения. Поручите должностному лицу предприятия выполнять часть полномочий директора на время его отсутствия
2573 0 1 хвилина
6 серпня 2021
Директор у відрядженні, а на підприємстві постійно виникають проблеми та завдання, які потребують оперативного розв’язання. Доручіть посадовій особі підприємства виконувати частину повноважень директора на час його відсутності
17625 0 1 хвилина
17 лютого 2021
И для командировки по Украине, и для командировки за границу сначала утвердите смету расходов, а затем издайте приказ. Техническое задание для командировки за границу готовьте при необходимости
3136 0 1 хвилина
11 лютого 2021
І для відрядження по Україні, і для відрядження за кордон спершу затвердьте кошторис витрат, а потім видайте наказ. Технічне завдання для відрядження за кордон готуйте за потреби
48339 0 1 хвилина
24 квітня 2020
Ситуация из жизни. 5 работников находятся в в заграничной командировке. Из-за карантина должны прервать командировку и вернуться в Украину в мае 2020 с помощью МИД. По возвращении работников ждет двухнедельная обязательная обсервация в одном из определенных государством обсерваторов. Консульство предоставило сведения, где будет происходить обсервация и сколько это стоит (трехразовое питание, проживание и т.д.). Можно ли считать период пребывания в обсервации командировкой? Если так, то выплачивать суточные и или компенсировать расходы на проживание в обсервации? Давайте разберемся ☞
851 0 2 хвилини
22 квітня 2020
Ситуація з життя. 5 працівників перебувають у в закордонному відрядженні. Через карантин мають перервати відрядження і повернутись в Україну у травні 2020 року за допомогою МЗС. Після повернення на працівників чекає двотижнева обов’язкова обсервація в одному із визначених державою обсерваторів. Консульство надало відомості, де буде відбуватися обсервація і скільки це коштує (триразове харчування, проживання тощо). Чи можна вважати період перебування в обсервації відрядженням? Якщо так, то чи виплачувати добові і чи компенсувати витрати на проживання в обсервації? Давайте розберемося ☞
1009 0 2 хвилини
7 квітня 2020
Направление работника в командировку осуществляет руководитель предприятия или его заместитель и оформляется соответствующим приказом (распоряжением).
1595 0 1 хвилина
27 лютого 2020
Командировки — обычное дело в каждой организации. Впрочем, связанные с ними проблемные вопросы не исчерпываются. В консультации подробно расскажем о порядке внесения изменений в приказы о командировках в 2020 году, а также о переносе даты прибытия из командировки в 2020 году.
5089 0 7 хвилин
26 грудня 2019
На який строк відряджати працівника, роботодавець вирішує не тільки з огляду на завдання, що треба виконати. Є й часові обмеження. Мінімальний строк відрядження однаковий для приватного підприємства і бюджетної установи, а ось максимальний — різниться. Кадровик бюджетної установи знайде у цій статті бонус — таблицю з максимальними строками відряджень для різних категорій персоналу
4600 0 1 хвилина
18 грудня 2019
Базовий документ. Видавайте його незалежно від того, де підвищує кваліфікацію працівник — у місті проживання чи в іншому населеному пункті
9952 0 1 хвилина
19 вересня 2018
Служебная командировка — поездка работника по распоряжению руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации, которая полностью или частично содержится (финансируется) за счет бюджетных средств, на определенный срок в другой населенный пункт для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (при наличии документов, подтверждающих связь служебной командировки с основной деятельностью организации).
18136 0 7 хвилин
7 вересня 2018
Інструкцією про службові відрядження передбачено, що працівників направляють у відрядження на підставі наказу керівника установи або його заступника. У наказі про відрядження має бути зазначено пункт призначення, найменування підприємства, в яке відряджено працівника, строк та мету відрядження.
89578 0 3 хвилини
17 серпня 2022
Держприкордонслужба наголошує, що військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, можуть перетнути кордон для поїздки у відрядження або у відпустку, але для цього держслужбовець повинен мати додаткові документи. Які саме?
73 0 1 хвилина
14 червня 2022
Кого торкнуться оновлення?
55808 0 1 хвилина
8 червня 2022
Наразі перетин кордону у службових цілях можливий виключно для заброньованих військовозобов’язаних працівників, а також інших категорій осіб, зазначених у Правилах, до яких переважна більшість працівників підприємств не належить. Бізнес закликав Мінекономіки розробити зміни до Правил перетинання держкордону громадянами України і отримав реакцію на своє звернення
17548 0 1 хвилина
26 квітня 2022
21 квітня 2022
Зважайте на зміни правил компенсації за роботу у вихідний день
20144 0 1 хвилина
24 березня 2022
На період воєнного стану фактичні витрати відшкодовуватимуть з дозволу керівника
14255 0 1 хвилина
22 березня 2022
22 грудня 2020
Законодавство не передбачає особливий порядок направлення у відрядження працівників під час карантину
4659 0 1 хвилина
30 жовтня 2020
Підприємства можуть самостійно визначити умови оплати за роботу у відрядженні у вихідний день, однак з дотриманням певних правил.
3126 0 1 хвилина
9 жовтня 2020
Держпраці рекомендує відсутність сумісника на час відрядження за основним місцем позначати у табелі обліку використання робочого часу як інші причини неявок. Експерти MCFR Кадри підкажуть краще рішення.
5018 0 1 хвилина
27 лютого 2020
Який день буде днем вибуття у відрядження, якщо працівник вирушив у службову поїздку після закінчення робочого дня? Як його оплатити?
2196 0 2 хвилини
20 листопада 2019
Чи обов'язково оформляти відрядження при відвідуванні виробничих дільниць в різних населених пунктах одного й того ж підприємства? Чи правомірно прописати в положенні про відрядження, що таке переміщення працівників не є відрядженням?
640 0 1 хвилина
25 червня 2019
Чи можна не ознайомлювати під підпис з наказом про відрядження?
3340 0 1 хвилина