Особова справа працівника

18 лютого 2022
Порядок зберігання особових справ працівників необхідно організувати так, щоб дотримати вимог законодавства про захист персональних даних та правил діловодства. Оскільки особові справи необхідно вести на державних, комунальних, а також приватних підприємствах, ця стаття неодмінно допоможе вам у роботі.
1344 0 1 хвилина
13 жовтня 2021
Внутрішній опис відображає включення документів до справи і містить відомості про порядкові номери документів справи, їх індекси, дати, заголовки та номери аркушів справи, на яких розташований кожен документ. Внутрішній опис заповнює кадровик при первинному оформленні особової справи
95686 0 1 хвилина
23 вересня 2020
Личное дело — это совокупность документов, в которых отражены сведения о трудовой деятельности лица и его биографические данные. В частности, об образовании, военной службе, семейное положение, место жительства, государственные награды и поощрения.
5634 0 3 хвилини
9 вересня 2020
Особова справа — це сукупність документів, в яких відображено відомості про трудову діяльність особи та її біографічні дані. Зокрема, про освіту, військову службу, сімейний стан, державні відзнаки та інше. Формування особової справи працівника регламентовано законодавством. Правила ведення особових справ та фахові поради експертів вбережуть вас від помилок і зайвої роботи.
54578 0 4 хвилини
20 серпня 2020
Внутренняя опись отражает включение документов в дела и содержит сведения о порядковых номерах документов дела, их индексах, дат, заголовки и номера листов дела, на которых расположен каждый документ. Внутреннюю опись заполняет кадровик при первичном оформлении личного дела
5579 0 3 хвилини
16 червня 2020
Вічне запитання з кадрової практики: чи долучати до особової справи згоду на обробку персональних даних… Відповідь — ні! Дізнайтесь: які документи можна і потрібно формувати до особової справи працівника, а чого у жодному разі там не має бути.
121237 0 2 хвилини
12 травня 2020
Личный листок по учету кадров входит в личное дело работника. Утвержденного бланка личного листка по учету кадров нет. Чтобы не тратить время, воспользуйтесь экспертным бланком и образцом заполнения.
14866 0 3 хвилини
Особовий листок з обліку кадрів входить до особової справи працівника. Затвердженого бланка особового листка з обліку кадрів немає. Щоб не витрачати час, скористайтеся експертним бланком та зразком заповнення.
156128 0 3 хвилини
28 лютого 2020
Усі особові справи включають до номенклатури справ кадрової служби під одним індексом, а обліковують не за номенклатурою, а за спеціальною обліковою формою — Журналом (або Книгою) обліку особових справ. Форму Журналу обліку особових справ підприємство визначає самостійно
32783 0 1 хвилина
Все личные дела включают в номенклатуру дел кадровой службы под одним индексом, а учитывают не по номенклатуре, а по специальной учетной форме — Журналом (или Книгой) учета личных дел. Форму журнала учета личных дел предприятие определяет самостоятельно
2295 0 1 хвилина
10 вересня 2019
Служба управління персоналом державного органу приділяє чимало часу роботі з особовими справами державних службовців. Щоб заощадити час кадровикам, ми підготували перелік документів та порядок ведення особових справ держслужбовців.
31881 0 3 хвилини
11 вересня 2018
Наприкінці липня 2018 року набрав чинності наказ, яким Мін’юст змінив склад документів особової справи працівника. Відтоді, замість звичних 12 позицій особової справи, — їх стало 25. Що саме змінилося та як актуалізувати особові справи, — розказують експерти.
42540 0 2 хвилини
28 березня 2018
Особові картки П-2 та особові справи — є обов’язковими обліковими документами, які оформлюють на кожного працівника при прийнятті на роботу. На працівників-сумісників ці документи теж слід оформлювати, проте з певними нюансами. Про них розкажемо у статті.
22200 0 2 хвилини
30 січня 2018
Внутрішній опис документів відображає відомості про склад документів особової справи працівника. Якщо у внутрішньому описі закінчилося місце для внесення записів про нові документи, його слід продовжити. Як правильно це зробити — розповідаємо.
6560 0 2 хвилини
20 вересня 2017
Основними обліковими документами особової справи працівника є внутрішній опис документів особової справи, особовий листок з обліку кадрів та доповнення до особового листка з обліку кадрів. Однак законодавчо унормовано лише форму внутрішнього опису. Зокрема, форму доповнення до особового листка з обліку кадрів підприємство розробляє самостійно.
41088 0 1 хвилина
6 серпня 2018
Особові справи формуватимемо інакше. Скачайте чек-лист нових документів особової справи.
69350 0 2 хвилини
13 травня 2020
Чи обов’язково має бути фото працівника в особовому листку з обліку кадрів?
3173 0 1 хвилина
22 квітня 2020
Чи обов’язково в особовій справі працівника комерційного підприємства зберігати копії наказів про прийняття чи переведення?
637 0 1 хвилина
2 січня 2020
Як зберігати особову справу працівника: разом з особистою карткою чи окремо?
2058 0 1 хвилина