Звільнення працівника за прогул

30 травня 2022
Під час війни керуйтеся Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136), адже він має тимчасовий пріоритет над КЗпП. Закон № 2136 вніс зміни й у порядок припинення трудових відносин. Які нюанси необхідно врахувати під час звільнення працівника під час воєнного стану, розберемо у статті.
40910 0 5 хвилин
21 лютого 2022
Звільнення працівника на підставі пункту четвертого статті 40 КЗпП — за прогул — оформлюється відповідним наказом. Скачайте зразок наказу про звільнення за прогул без поважних причин, щоб дотримати вимог законодавства з праці та ДСТУ 4163:2020.
25638 0 1 хвилина
17 лютого 2022
Легким в оформленні звільнення працівника за прогул вважає лише той, хто ніколи його не проводив. Зі сторони здається, що достатньо скласти акт, визнати причину неявки на роботу не поважною і підготувати відповідний наказ. Однак, пам’ятайте, що проблеми можуть виникнути потім. Приміром, звільнений працівник подасть позов до суду і доведе, що ви припустилися процедурної помилки під час звільнення по статті за прогул. Щоб уникнути подібних неприємностей, потрібно не тільки мати загальну уяву про складові процедури, але й чітко розуміти порядок оформлення звільнення за прогул без поважних причин. Тож запасіться терпінням та дійте за алгоритмом від експертів MCFR Кадри.
114829 0 6 хвилин
Легким в оформлении увольнения работника за прогул считает только тот, кто никогда его не проводил. Со стороны кажется, что достаточно составить акт, признать причину неявки на работу не важной и подготовить соответствующий приказ. Однако помните, что проблемы могут возникнуть потом. К примеру, уволенный работник подаст иск в суд и докажет, что вы допустили процедурную ошибку во время увольнении по статье за прогул. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно не только иметь общее представление о составных процедуры, но и четко понимать порядок оформления увольнения за прогул без уважительных причин. Так что запаситесь терпением и действуйте по алгоритму от экспертов MCFR Кадры.
10016 0 6 хвилин
18 липня 2017
Якщо на вашому підприємстві є працівники-пенсіонери або працівники передпенсійного віку, слід готуватися… Адже звільнення саме цих працівників не за горами.
33075 0 1 хвилина
6 квітня 2017
Трудові відносини, укладені як на підставі строкового, так — і безстрокового трудового договору, можуть бути припинені і з ініціативи працівника, і з ініціативи власника. Розгляньмо умови, за яких відбуватиметься розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
13058 0 2 хвилини
10 березня 2016
Кадровику нерідко доводиться грати роль свідка, коли керівник жадає застосувати до недбалого працівника дисциплінарне стягнення «сьогодні і негайно». Пропонуємо вам дізнатись про чужі помилки, аби не довелося вчитися на своїх і не поновлювати на роботі працівника, який порушував трудову дисципліну.
1791 0 3 хвилини
30 червня 2022
Поясніть керівнику, що для звільнення за прогул має бути поважна причина.
3211 0 1 хвилина
14 червня 2022
За яких умов роботодавець не може звільнити працівника під час війни?
8796 0 1 хвилина
12 серпня 2021
Оцінку «поважності» причини відсутності працівника на роботі в кожному конкретному випадку дає роботодавець
8589 0 3 хвилини
21 грудня 2020
Звільнити за ініціативою роботодавця працівника, якого офіційно працевлаштовано відповідно до норм КЗпП, можливо лише у випадках, передбачених законодавством
7677 0 2 хвилини
25 листопада 2020
Прогул — це відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин (п.4 ч.1 ст.40 КЗпП)
6923 0 1 хвилина
18 серпня 2020
Працівник без дозволу роботодавця виконує завдання впродовж робочого часу не на своєму робочому місці, але на території підприємства. Звільнити не можна залишити, — де саме поставити кому роз’яснило Управління Держпраці.
6516 0 1 хвилина
4 листопада 2019
Звільнення працівника за прогул – нерідко стає підґрунтям для судової тяганини, адже вичерпного переліку поважних причин відсутності на роботі законодавство не містить. На що слід звернути увагу, при оформленні такого звільнення, уточнює Управління Держпраці.
22843 0 2 хвилини
29 травня 2019
Днем звільнення має бути останній день роботи працівника, перед днем коли він вчинив прогул.
2093 0 1 хвилина
8 червня 2022
Який алгоритм звільнення працівників, які знаходяться в зоні бойових дій, і з ними відсутній зв'язок?
1505 0 1 хвилина
21 березня 2019
Під час першої нічної зміни працівник повідомив, що не бажає продовжувати роботу і звільняється. За якою підставою звільнити працівника, оскільки на роботі він більше не з’являється і на дзвінки відповідає не завжди?
3830 0 1 хвилина
2 серпня 2018
У якому разі роботодавець зобов’язаний видати працівнику копію наказу про звільнення?
5069 0 1 хвилина